Imovane (Zopiklon) 10mg

kr1,600.00kr5,600.00

Imovane är ett läkemedel som används för behandling av olika former av sömnbesvär hos vuxna

Nollställ

Imovane är ett läkemedel som används för behandling av olika former av sömnbesvär hos vuxna t.ex. vid insomningssvårigheter eller vid tidiga/nattliga uppvaknanden.
Imovane innehåller den aktiva substansen zopiklon som påverkar de centra i hjärnan som gör att vi kan sova och har vanligen effekt inom 30 minuter.
Varje tablett innehåller 10mg zopiklon och vi rekommenderar att börja med en halv tablett vid insomningsproblem.
Användning av läkemedel som Imovane kan leda till ett fysiskt eller psykiskt beroende eller missbruk av dessa medel. Risken för detta ökar med dosen och behandlingstiden. Om ett fysiskt beroende har uppkommit kommer ett plötsligt avbrott i behandlingen att leda till abstinenssymtom.
Trappa därför ned dosen.
Toleransutveckling kan ske efter ett par veckors medicinering och det är därför rekommenderat att endast använda Imovan under kortare perioder.
Detta läkemedel ska inte kombineras med alkohol eller andra substanser som hämmar centrala nervsystemet.